Veleposlaništvo RS Zagreb /Možnosti učenja slovenščine na Hrvaškem /

Reka

Tečaj slovenščine na Filozofski fakulteti Univerze na Reki

Več informacij na:  https://centerslo.si/na-tujih-univerzah/slovenistike-2015-2016/hrvaska/ in https://www.ffri.uniri.hr/hr/

Kontakt: lektor dr. Klemen Lah (klemnov@gmail.com)


Zadar

Tečaj slovenščine na Univerzi v Zadru

Več informacij na: https://centerslo.si/na-tujih-univerzah/slovenistike-2015-2016/hrvaska/ in https://www.unizd.hr/

Kontakt: lektor dr. Klemen Lah klemnov@gmail.com in dr. Kornelija Kuvač Levačić kornelija_kuvac_levacic@yahoo.com


Zagreb

Študij slovenščine in tečaj slovenščine na Oddelku za južnoslovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu

Več informacij na: http://centerslo.si/na-tujih-univerzah/slovenistike-2015-2016/hrvaska/#zagreb in http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/studij/preddiplomski-studij/silabi-pd/katedra-za-slovenski-jezik-i-knjizevnost/

FB-stran Oddelka za južnoslovanske jezike (Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta v Zagrebu): https://www.facebook.com/JSLFilozofski

Kontakt: lektorica Simona Gotal (sgotal@ffzg.hr)

Slovenščina za potomce Slovencev, živeče na Hrvaškem. Pouk organizira in financira MIZŠ, strokovno pa ga podpira Zavod RS za šolstvo. Več informacij o pouku na: https://www.zrss.si/mednarodno-sodelovanje/slovenci-izven-meja/slovenci-po-svetu-sticisce/dopolnilni-pouk/

Kraji na Hrvaškem, kjer poteka pouk slovenščine: https://www.zrss.si/mednarodno-sodelovanje/slovenci-izven-meja/slovenci-po-svetu-sticisce/dopolnilni-pouk/drzave/#hrvaska1

Na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik so objavljene vse informacije o lektoratih in študiju slovenščine po svetu, informacije o tečajih slovenščine v Ljubljani in opravljanju izpita iz znanja slovenščine: https://centerslo.si/