Veleposlaništvo RS Zagreb /Referendumi in volitve /

Obvestilo o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/18 z dne 14. 4. 2018, je objavljen Odlok o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije. Splošno glasovanje na vseh voliščih v državi in v tujini bo potekalo v nedeljo, 3. 6. 2018.

Državljanke in državljane Republike Slovenije, ki imajo v Republiki Hrvaški prijavljeno stalno prebivališče ali se v času izvedbe volitev nahajajo na območju Republike Hrvaške, obveščamo, da bo

3. 6. 2018 od 9.00 do 17.00 ure odprto volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu (VP RS Zagreb).

Volivci imajo od 6. 5. 2018 do 18. 5. 2018 pri kateri koli upravni enoti, diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije, možnost vpogleda v podatke v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava: e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba.html

 

PODPORA LISTI KANDIDATOV

 

V času od 16. 4. 2018 do 3. 5. 2018 lahko volivci na VP RS Zagreb potrdijo obrazec podpore listi kandidatov in kandidatk.

 

Volivec lahko odda svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih samo enkrat.

 

Obrazci so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:

www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-dz-2018

 

Svojo podporo listi kandidatov lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba na VP RS Zagreb.

 

Volivec izpolnjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti.

 

MOŽNOSTI GLASOVANJA

 

 1. Izseljenci volivci s stalnim naslovom Republiki Hrvaški, lahko volilno pravico uresničujete na naslednje načine:

   

 1. 3. 6. 2018 na volišču VP RS Zagreb
 2. po pošti
 3. na volišču na območju Republike Slovenije (volišče OMNIA), če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno posredovali Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji rok za posredovanje tega obvestila Državni volilni komisiji je 30. 5. 2018

 

Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko volivec odda preko portala e-uprava:

 

A. z digitalnim potrdilom:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3488

 

B. brez digitalnega potrdila:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487

 

C. preko izpolnjenega obrazca Obr03: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti), ki ga pošlje na DVK:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
 • po faxu na številko 00 386 143 31 269
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije

 

 1. Zdomci volivci, z začasnim naslovom v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednje načine:

   

 1. 3. 6. 2018 na VP RS Zagreb, če pravočasno (to je do vključno 3. 5. 2018), Državni volilni komisiji posredujete obvestilo, da želite glasovati na DKP.
 2. po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 3. 5. 2018 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine.

 

Vsem volivcem zdomcem, ki želijo glasovati na VP RS Zagreb ali po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji.

 

Vlogo za zgoraj navedene načine uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala E-Uprava, ki omogoča:

A. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom:
e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html

 

B. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila:
e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html

 

C. preko izpolnjenega obrazca Obr02, https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3487 (objavljen v rubriki po pošti) pošlje na DVK:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
 • po faxu na številko 00 386 143 31 269
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenije.

 

Več informacij najdete na spletni strani državne volilne komisije: www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-drzavni-zbor-rs/volitve-v-drzavni-zbor-rs-2018

Ponovitev Referenduma o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper

Državna volilna komisija je dne 27. 3. 2018 sprejela Sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/18. Ponovno glasovanje na referendumu bo v nedeljo 13. 5. 2018.

Državljanke in državljane Republike Slovenije, ki imajo v Republiki Hrvaški prijavljeno stalno prebivališče ali se v času izvedbe referenduma nahajajo na območju Republike Hrvaške, obveščamo, da bo

v nedeljo, 13. maja 2018, med 9.00 in 17.00 uro,

za izvedbo referenduma odprto volišče

na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu.

 

Zdomci, torej državljani, ki se na dan referenduma začasno nahajajo v tujini in bi želeli glasovati po pošti iz tujine ali na DKP z odprtim voliščem, morajo svojo namero o glasovanju sporočiti Državni volilni komisiji najkasneje do 27. 4. 2018 do 24 ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejetega obvestila Državna volilna komisija ne bo upoštevala.

Namero o glasovanju je možno posredovati posredovati preko spletnega obrazca na portalu eUprave oziroma s posredovanjem zaprosila (obrazec Obr02):

 • po e-pošti (skenirano, zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si
 • po faxu na številko 00 386 143 31 269

 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000, Ljubljana, Slovenija

 

 

 

Izseljenci so državljani, ki majo stalni naslov prijavljen v Republiki Hrvaški in lahko glasujejo:

 • na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik,
 • po pošti iz tujine, pri čemer morajo to sporočitu do 27. 4. 2018 do 24. ure Državni volilni komisiji (obrazec Obr01).

Volivcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), je Državna volilna komisija po uradni dolžnosti poslati volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini. Prav tako so izseljenci po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik in lahko glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče.

Izseljenec lahko glasuje tudi na  posebnem volišču »OMNIA«

Izseljenec, ki bo na dan referenduma v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje do 9. 5. 2018 do 24. ure.

Obvestilo za glasovanje na posebnem volišču OMNIA lahko izseljenec pošlje:

 

Obrazec lahko izseljenec pošlje tudi na naslov okrajne volilne komisije:

 • po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
 • po faksu,
 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije

ali na naslov Državne volilne komisije:

 • po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si,
 • po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
 • po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Obrazec obvestila za glasovanje po pošti iz tujine, informacije o možnih načinih uresničevanja volilne pravice ter informacije o diplomatskih predstavništvih in konzulatih z odprtim voliščem lahko najdete na spletnih mestih DVK ter na spletnih straneh diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije.