Veleposlani┼ítvo RS Zagreb /Konzularna pomo─Ź slovenskim dr┼żavljanom in vizno poslovanje /Konzularne takse /

Konzularne takse

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah, ki je pri─Źel veljati 20.11.2010, so za upravno poslovanje strank na diplomatsko-konzularnih predstavni┼ítvih Republike Slovenije dolo─Źene naslednje takse:

Tarifna številka 55

Za prošnje in druge vloge pri diplomatskih ali konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, za katere ni predpisana posebna taksa

13 EUR

Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, ─Źe ni potrebna nova samostojna odlo─Źba

6 EUR

1) Taksa po tej tarifni ┼ítevilki se pla─Źa tudi za zahteve, dane ustno na zapisnik ali kako druga─Źe prejete v predstavni┼ítvu.
2) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obra─Źa naravnost na upravni organ, se pla─Źa taksa po tarifni ┼ítevilki 1 taksne tarife Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah.

Tarifna številka 56

Za vro─Źanje pisnih pro┼íenj tak┼ínih zavezancev organom Republike Slovenije ali za vro─Źanje odlo─Źb organov Republike Slovenije tak┼ínim zavezancem ter za vro─Źanje odlo─Źb tujih oblastvenih organov zainteresiranim osebam

- za vro─Źanje v evropskih dr┼żavah

6 EUR

- za vro─Źanje v neevropskih dr┼żavah

13 EUR

1) ─îe poskrbi diplomatsko ali konzularno predstavni┼ítvo Republike Slovenije v tujini za vro─Źitev po letalski ali hitri po┼íti, pla─Źa taksni zavezanec tudi po┼ítnino za dostavo in odgovor.
2) Vabila tujih organov se vro─Źajo brez takse.

Tarifna številka 57

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 1 leta41 EUR
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 3 let51 EUR
c) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 5 let70 EUR
─Ź) za izdajo potnega lista z veljavnostjo 10 let109 EUR
d) za izdajo potnega lista za vrnitev13 EUR
e) za izdajo evropskega potnega lista za vrnitev13 EUR
f) za izdajo novega potnega lista ob prvi pogre┼íitvi, izgubi, tatvini, ali po┼íkodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika se pla─Źa dvakratna vrednost takse iz to─Źk a), b), c) in ─Ź)
g) za izdajo novega potnega lista ob vsaki naslednji pogre┼íitvi, izgubi, tatvini ali po┼íkodbi potnega lista zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vlo┼żitvijo vloge se pla─Źa ┼ítirikratna vrednost takse iz to─Źk a), b), c) in ─Ź)
h) vloga za izdajo potnega lista6 EUR

1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na njegovo premo┼żenjsko stanje ali druge okoli┼í─Źine oprostiti pla─Źila takse.
2) V primeru izdaje evropskega potnega lista za vrnitev (ETD) ne velja oprostitev pla─Źila takse zaradi upo┼ítevanja premo┼żenjskega stanja taksnega zavezanca.
3) ─îe taksni zavezanec za takso iz to─Źk f) in g) te tarifne ┼ítevilke doka┼że, da je z listino ravnal z dol┼żno skrbnostjo, pla─Źa za izdajo samo takso iz to─Źk a), b) in c) in ─Ź) te tarifne ┼ítevilke.
4) Ob reklamaciji potne listine zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika potne listine, se za vlogo in za izdajo potne listine taksa iz to─Źk a), b), c) ─Ź) in h) te tarifne ┼ítevilke ne pla─Źa.
5) Za vlogo in za izdajo potnega lista, s katerim se nadomesti star potni list zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena ob─Źine, uvedbe uli─Źnega sistema, preimenovanja ulice z ob─Źinskim odlokom ali pre┼ítevil─Źenja hi┼íne ┼ítevilke, ─Źe vpis spremembe naslova v potni list ni ve─Ź mogo─Ź, se taksa iz to─Źk a), b), c), ─Ź) in h) te tarifne ┼ítevilke ne pla─Źa.
6) Za vlogo in za izdajo potnega lista v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja potne listine, se pla─Źa taksa iz to─Źk a), b), c), ─Ź) in h) te tarifne ┼ítevilke, povi┼íana za 50 odstotkov.

Tarifna številka 58

Za osebne izkaznice, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini:
a)za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 1 leta31 EUR
b) za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 3 let38 EUR
c)za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 5 let

54 EUR

─Ź)za izdajo osebne izkaznice z veljavnostjo 10 let70 EUR
d) za izdajo nove osebne izkaznice ob prvi pogre┼íitvi, izgubi, tatvini, ali po┼íkodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika se pla─Źa dvakratna vrednost takse iz to─Źk a), b), c) in ─Ź)
e) za izdajo nove osebne izkaznice ob vsaki naslednji pogre┼íitvi, izgubi, tatvini ali po┼íkodbi osebne izkaznice zaradi neprimernega ravnanja imetnika v obdobju petih let pred vlo┼żitvijo vloge se pla─Źa ┼ítirikratna vrednost takse iz to─Źk a), b), c) in ─Ź)
f)vloga za izdajo osebne izkaznice 6 EUR

1) ─îe taksni zavezanec za takso iz to─Źk d) in e) te tarifne ┼ítevilke doka┼że, da je z osebno izkaznico ravnal z dol┼żno skrbnostjo, pla─Źa za izdajo samo takso iz to─Źk a), b) in c) in ─Ź) te tarifne ┼ítevilke.
2) Ob reklamaciji osebne izkaznice zaradi napake, ki ni posledica neskrbnega ravnanja imetnika osebne izkaznice, se za vlogo in za izdajo osebne izkaznice taksa iz to─Źk a), b), c), ─Ź) in f) te tarifne ┼ítevilke ne pla─Źa.
3) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice, s katero se nadomesti stara osebna izkaznica zaradi spremembe naslova, ki je posledica ustanovitve ali spremembe imena ob─Źine, uvedbe uli─Źnega sistema, preimenovanja ulice z ob─Źinskim odlokom ali pre┼ítevil─Źenja hi┼íne ┼ítevilke se taksa iz to─Źk a), b), c), ─Ź) in f) te tarifne ┼ítevilke ne pla─Źa.
4) Za vlogo in za izdajo osebne izkaznice v drugih nujnih primerih, ki kot nujni niso navedeni v zakonu, ki ureja osebno izkaznico, se pla─Źa taksa iz to─Źk a), b), c), ─Ź) in f) te tarifne ┼ítevilke, povi┼íana za 50 odstotkov.

Tarifna številka 59

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatska ali konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini tujim osebam, za izdajo potnega lista za tujce

60 EUR

1) Diplomatsko ali konzularno predstavni┼ítvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premo┼żenjsko stanje in druge okoli┼í─Źine oprostiti pla─Źila takse po tej tarifni ┼ítevilki.

Tarifna številka 60

Za overitev podpisa na pro┼ínji in upravna dejanja v zvezi z izdajo odlo─Źbe za odpust iz dr┼żavljanstva Republike Slovenije ali sprejem v dr┼żavljanstvo Republike Slovenije

354 EUR

Za overitev podpisa na vlogi in upravna dejanja v zvezi z izdajo odlo─Źbe za ugotavljanje dr┼żavljanstva Republike Slovenije

181 EUR

1) Za ─Źlane iste dru┼żine se ┼ítejejo vlagatelja ter njuni otroci, katere sta po predpisih, ki urejajo dru┼żinska razmerja, dol┼żna pre┼żivljati oziroma eden od star┼íev ter njegovi otroci, katere je po predpisih, ki urejajo dru┼żinska razmerja, dol┼żan pre┼żivljati.
2) ─îe gre za so─Źasen sprejem ─Źlanov iste dru┼żine v dr┼żavljanstvo Republike Slovenije, za so─Źasen odpust ali so─Źasno ugotovitev odreka dr┼żavljanstva za ─Źlane iste dru┼żine, se pla─Źa za vse dru┼żinske ─Źlane ena sama taksa.
3) ─îe se pla─Źa taksa za overitev podpisa po tej tarifni ┼ítevilki, se taksa za overitev podpisa ne pla─Źa po tarifni ┼ítevilki 75.

Tarifna številka 61

Za vsa upravna dejanja v zvezi z izdajo prve odlo─Źbe o spremembi osebnega imena, izdane na zahtevo tak┼ínega zavezanca

51 EUR

Za vsa upravna dejanja v zvezi z vsako naslednjo odlo─Źbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo tak┼ínega zavezanca, se pla─Źa dvakratna vrednost takse iz 1. to─Źke

102 EUR

1) ─îe se spreminja osebno ime zaradi uskladitve osebnega imena med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odlo─Źbami, se taksa ne pla─Źa.

Tarifna številka 62

Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje

102 EUR

Vizum za dolgoro─Źno bivanje (kategorija D)

77 EUR

Tarifna številka 63

Prito┼żba na zavrnitev vizuma

153 EUR

Tarifna številka 64

Za potrdila, spri─Źevala ali spremnico za prenos posmrtnih ostankov, ki jih izda diplomatsko ali konzularno predstavni┼ítvo Republike Slovenije, ─Źe ni druga─Źe predpisano

14 EUR

Tarifna številka 65

Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo

35 EUR

Tarifna številka 66

Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini z overitvijo:

a) za prvo stran

14 EUR

b) za vsako naslednjo stran

6 EUR

1) Za ve─Ź izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se pla─Źa polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod pa polovica takse iz te tarifne ┼ítevilke.

Tarifna številka 67

Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana oseba:

a) za prvo stran

14 EUR

b) za vsako naslednjo stran

6 EUR

Tarifna številka 68

Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali obratno

14 EUR

Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije

35 EUR

Tarifna številka 69

Za sestavitev oporoke:

a) v pisarni predstavništva

69 EUR

b) zunaj pisarne predstavništva

111 EUR
c) za sestavitev akta o preklicu oporoke35 EUR

─Ź) za sestavitev dopolnitve oporoke

55 EUR

Tarifna številka 70

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije

55 EUR

Tarifna številka 71

Za sestavitev pooblastila

14 EUR

Tarifna številka 72

Za sestavitev druge listine ali potrdila na prošnjo zainteresirane osebe, za katere ni predpisana posebna taksa

38 EUR

Tarifna številka 73

Za overitev spri─Źevala o zdravstveni neopore─Źnosti poslanega blaga

24 EUR

Tarifna številka 74

Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev ra─Źuna ali kak┼íne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravi─Źenost kak┼ínega blaga do posebnega varstva porekla ali imena

45 EUR

Tarifna številka 75

Za izvedbo postopka identifikacije podpisnika in overitev zasebnega podpisa na listini

19 EUR

1) Taksa po tej tarifni ┼ítevilki se pla─Źa za overitev vsakega podpisa na listini.

Tarifna številka 76

Za overitev tujega  uradnega podpisa in pe─Źata na listini

14 EUR

Tarifna Številka 77

Za deponiranje podpisa in pe─Źata notarja pri diplomatskem ali konzularnem predstavni┼ítvu Republike Slovenije v tujini

110 EUR

Tarifna številka 78

Za opravila v zapu┼í─Źinskih zadevah:
1) sestavitev zapisnika v prostorih diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini:

a) za prvo stran zapisnika

35 EUR

b) za vsako naslednjo stran zapisnika

5 EUR
2) Za uradna opravila zunaj prostorov predstavni┼ítva (zastopanje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri njihovih uradnih opravilih idr.), ─Źe ni v tej tarifi druga─Źe predpisano, za vsako uro uradnega dela97 EUR
3) Za popis zapu┼í─Źine s cenitvijo in navedbo vrednosti predmetov za vsako cenitev ali vsak dejanski izvid ali izvid z izvedencem111 EUR
a) poleg tega od celotne vrednosti popisanih ocenjenih predmetov1 %
4) Za upravljanje zapu┼í─Źine, glede katere je bila opravljena zapu┼í─Źinska obravnava, ali za upravljanje drugega premo┼żenja, ki ne izvira iz zapu┼í─Źine, od ─Źistega dohodka (mese─Źno ali letno)6 %

1) Za popis zapu┼í─Źine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe vrednosti se pla─Źa samo taksa iz 3. to─Źke te tarifne ┼ítevilke.

Tarifna številka 79

Za vro─Źitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knji┼żic in drugih vrednih predmetov se pla─Źa taksa od vro─Źenega zneska ali od vrednosti vro─Źenega predmeta

3 %

1) Taksa po tej tarifni ┼ítevilki se ne pla─Źa, kadar se diplomatskemu ali konzularnemu predstavni┼ítvu Republike Slovenije v tujini ob naravni ali drugi nesre─Źi vro─Źi denar ali druge vrednosti za po┼íkodovance ali njihove dru┼żinske ─Źlane.

Tarifna številka 80

Za hrambo depozitov:
1) Za akt s katerim se potrjuje sprejem depozita v hrambo14 EUR
2) Za hrambo in izro─Źitev denarja, vrednostnih papirjev hranilnih knji┼żic in vrednostnih predmetov (dragocenosti):
a) za prvo leto ali del tega ─Źasa, od vrednosti5 %
b) za vsako nadalnje leto ali del tega ─Źasa, od vrednosti4 %
3) za hrambo oporoke ali drugih listin v korist posameznikov ali pravnih oseb45 EUR

1) Taksa po tej tarifni ┼ítevilki se ne pla─Źa za denarne zneske, polo┼żene vnaprej za kritje taks in stro┼íkov podobnih terjatev diplomatskega ali konzularnega predstavni┼ítva Republike Slovenije, za denar polo┼żen ÔÇô prejet kot od┼íkodnina za dr┼żavljane Republike Slovenije iz raznih naslovov, ter ob bolezni, odvzemu prostosti idr.

Tarifna številka 81

1) Za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali izkrcanju ─Źlanov posadke

6 EUR

2) Za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega dr┼żavljana kot ─Źlana posadke na ladjo slovenske trgovske mornarice

6 EUR
3) Za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih knjig in listin ter potrditev vsakega vpisa v te knjige in listine5 EUR
4) Za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika
a) za prvo stran 6 EUR
b) za vsako naslednjo za─Źeto stran5 EUR