Veleposlaništvo RS Zagreb /Kultura in izobraževanje /

Kultura in izobraževanje

Kultura

Kulturno sodelovanje s Hrvaško je najbolj razvito med vsemi sosednjimi državami Slovenije. Poleg jezikovne, kulturne in geografske bližine je stanje v veliki meri posledica vezi, ki so se stkale med obema narodoma v nekdanji skupni državi. Med državama se tako odvija zelo bogato kulturna izmenjava, ki velikokrat poteka na osnovi neposredne komunikacije med kulturniki.
Veleposlaništvo samo ne razpolaga s sredstvi za namen kulturnega sodelovanja med državama. Največji del tovrstnih sredstev je na voljo preko razpisov Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in preko Kulturnega sklada, ki ga sofinancirata zunanje minsitrstvo in ministrstvo pristojno za kulturo.


Izobraževanje

V Sloveniji je vsako leto na študiju vpisanih od 430 (leta 1992) do 800 (leta 2014) hrvaških študentov, na Hrvaškem pa letno študira okrog 100 slovenskih študentov. 

Na Hrvaškem delujeta dva lektorata slovenskega jezika. Na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu deluje v okviru Katedre za slovenski jezik in književnost na Oddelku za južnoslovanske jezike in književnost. Lektorat slovenskega jezika pa je organiziran tudi v sklopu Univerze v Zadru.

Slovenija in Hrvaška sodelujeta v programu izmenjave študentov CEEPUS.

 

Dopolnilni pouk slovenskega jezika

V sodelovanju s slovenskimi društvi na Hrvaškem je organiziran tudi dopolnilni pouk slovenščine za Slovence in njihove potomce, tako otroke kot odrasle, ki poteka v naslednjih krajih:

Zagreb
Učiteljica: Marja Crnković

Reka, Pulj, Čabar, Buzet
Učiteljica: Dragica Motik

Split
Učiteljica: Vera Hrga

Osijek
Učiteljica: Sabina Koželj Horvat 

Več informacij na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.