Veleposlaništvo RS Zagreb /Slovenska skupnost na Hrvaškem /

Slovenska skupnost na Hrvaškem

Glede na popis prebivalstva iz leta 2001 je na Hrvaškem živelo preko 13.000 Slovencev, po podatkih popisa iz leta 2011 pa se je za Slovence izreklo dobrih 10.500 prebivalcev Hrvaške.

Krovna organizacija, ki združuje Slovence na Hrvaškem je Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, ki deluje od 31. januarja 1992. Njen predsednik je Darko Šonc. Zveza Slovenskih društev na Hrvaškem združuje in usmerja delovanje 16 slovenskih društev, ki delujejo v Zagrebu, Reki, Pulju, Labinu, Lovranu, Splitu, Šibeniku, Zadru, Dubrovniku, Karlovcu, Osijeku, Poreču, Buzetu Varaždinu, Umagu in Čabru. Aktivnosti društev so usmerjene predvsem v kulturno in izobraževalno delovanje, preko katerega se ohranja slovenska identiteta, jezik in kultura na Hrvaškem.

Slovenska manjšina na Hrvaškem je bila v letu 2010 ponovno uvrščena med nacionalne manjšine v preambuli Ustave Republike Hrvaške. Pravice slovenske manjšine na Hrvaškem določa v letu 2002 sprejeti Ustavi zakon o pravicah narodnih manjšin na Hrvaškem. V skladu z zakonom ima tako slovenska manjšina predstavnika v vladnem Svetu za narodne manjšine ter izvoljene svoje predstavnike in posvetovalna telesa (svete) v organih lokalnih oblasti. V Saboru interese slovenske manjšine (skupaj z interesi Bošnjakov, Albancev, Makedoncev in Črnogorcev) trenutno zastopa Nedžad Hodžić, sicer predstavnik bošnjaške manjšine.

Povezave: