Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
08.04.2019  

Nadaljevanje sodnih postopkov proti LB in NLB v Zagrebu

Ljubljana, 8. april 2019 - Na prvostopenjskem (občinskem) sodišču v Zagrebu je danes potekala obravnava v ponovljenem sojenju v pravdni zadevi tožeče stranke Zagrebačke banke (ZaBa) proti toženima strankama Ljubljanski banki (LB) in Novi Ljubljanski banki (NLB). Gre za enega od sodnih postopkov v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem. ZaBa s tožbo zahteva plačilo glavnice 7.524.287,07 švedskih kron, 106.477,07 norveških kron in 627.158,60 danskih kron, kar skupaj znaša približno 820.000 evrov, ter plačilo obresti in stroškov postopka. Glavna obravnava je bila iz procesnih razlogov preložena na 14. junij 2019.

Slovenija poudarja, da Hrvaška v sodnih postopkih o prenesenih deviznih vlogah ne spoštuje Memoranduma o soglasju, ki sta ga Slovenija in Hrvaška sklenili 11. marca 2013 v Mokricah. Memorandum določa, da bosta državi rešitev za prenesene devizne vloge LB na Hrvaškem našli na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Priloga C). Hrvaška vlada se je z memorandumom zavezala, da bo do končne razrešitve tega vprašanja zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih začeli ZaBa in Privredna Banka Zagreb, in da se z namenom reševanja navedenega vprašanja ne bodo začeli novi sodni ali drugi postopki v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.

Slovenska vlada se je v memorandumu zavezala, da bo po njegovem podpisu začela s postopkom ratifikacije Pogodbe o pristopu Hrvaške k EU v Državnem zboru. Slovenija je svoj del obveznosti izpolnila, Hrvaška ne. Hrvaška želi določbe memoranduma iz Mokric zaobiti s ciljem, da onemogoči ustavitev (stay) sodnih postopkov do razrešitve vprašanja v okviru nasledstva, in sicer tako, da memorandumu ne priznava statusa mednarodne pogodbe. Tako ravnanje je v nasprotju z dogovori med državama.

Slovenija ob tej priložnosti ponovno izraža zaskrbljenost in nezadovoljstvo zaradi kršitev mednarodnih obveznosti in določb prava EU s strani Hrvaške ter arbitrarne in napačne razlage slovenskega Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije s strani hrvaških sodišč. V skladu z ustavnim zakonom je bil le točno določen del obveznosti in pravic LB prenesen na novoustanovljeno NLB, med katerimi pa niso obveznosti za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah zunaj območja Slovenije ter pripadajoče terjatve iz teh naslovov. NLB je zato neupravičeno in v nasprotju s slovenskim pravnim redom ter mednarodnimi dogovori obravnavana kot drugotožena stranka v teh postopkih.

Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška v celoti izpolnila svoje mednarodne obveznosti in do končne razrešitve vprašanja prevzema jamstev nekdanje SFRJ za devizne vloge, vložene v poslovnih bankah v nekdanji SFRJ, zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov pred hrvaškimi sodišči, ki sta jih začeli ZaBa in Privredna Banka Zagreb.

Ob tej priložnosti Slovenija ponovno poudarja, da sta načeli vladavine prava in mirnega reševanja sporov temeljni pravni načeli v sodobni mednarodni in evropski skupnosti.