Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
07.06.2018  

Izjava za javnost – diplomatska nota Slovenije glede vprašanja prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem

Ljubljana, 5. junija 2018 - Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je danes poslalo verbalno noto Veleposlaništvu Republike Hrvaške v Ljubljani, v kateri je izrazilo zaskrbljenost zaradi zadnje pravnomočne sodbe na Hrvaškem (sodba Županijskega sodišča v Zagrebu z dne 10. aprila 2018), s katero je bilo toženima strankama Ljubljanski banki d.d. Ljubljana (LB) in Novi Ljubljanski banki d.d. (NLB) naloženo solidarno plačilo glavnice v znesku 222.426,39 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in plačilo stroškov postopka.

Gre za enega od sodnih postopkov, ki jih na podlagi pooblastila hrvaškega Ministrstva za finance vodita Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb proti LB in NLB glede t.i. prenesenih deviznih vlog. MZZ je v noti ponovno opozorilo, da nadaljevanje teh postopkov predstavlja kršitev sklenjenih mednarodnih pogodb med državama in sicer Sporazuma o vprašanjih nasledstva in Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, podpisanega v Mokricah 11. marca 2013. Sporazum o vprašanjih nasledstva določa, da je vprašanje jamstev SFRJ za devizne hranilne vloge v komercialnih bankah v državah naslednicah SFRJ nasledstveno vprašanje, o katerem se morajo države naslednice pogajati pod pokroviteljstvom Banke za mednarodne poravnave. Memorandum o soglasju ponovno potrjuje dejstvo, da je vprašanje prenesenih deviznih vlog LB na Hrvaškem nasledstveno vprašanje, zato sta se obe državi zavezali to vprašanje rešiti v skladu s Prilogo C Sporazuma o vprašanjih nasledstva. V Memorandumu o soglasju pa je nadalje določeno tudi, da bo Republika Hrvaška do končne rešitve tega vprašanja zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb sprožili v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami. Kljub tej določbi memoranduma sodni postopki niso bili ustavljeni in še vedno tečejo, saj hrvaška vlada ni zagotovila prekinitve postopkov oziroma ni umaknila pooblastila bankama za vodenje postopkov proti LB in NLB.

MZZ je izrazilo pričakovanje, da se bo Hrvaška glede vprašanja prenesenih deviznih vlog v bodoče vzdržala vseh ravnanj, ki so v nasprotju s Sporazumom o vprašanjih nasledstva in Memorandumom o soglasju, še zlasti pa, da ne bo prišlo do prisilnega zasega ali odvzema premoženja LB ali NLB, saj bi bilo tako ravnanje v nasprotju z mednarodnim pravom in pravom Evropske unije, k spoštovanju katerega je zavezana Hrvaška. 

MZZ je z noto pristojne hrvaške oblasti tudi obvestilo, da je Slovenija Evropsko komisijo 23. aprila 2018 pisno zaprosila za mediacijo o predmetnem spornem vprašanju, kajti Hrvaška ni odgovorila na več predlogov Slovenije glede nadaljevanja nasledstvenih pogajanj, prav tako ni odgovorila na slovenski protest zaradi nadaljevanja sodnih postopkov na Hrvaškem, poslan 27. marca 2018. MZZ je v noti navedlo, da pričakuje, da bo Hrvaška pobudo za mediacijo Evropske komisije glede vprašanja prenesenih deviznih vlog sprejela.