Veleposlaništvo RS Zagreb /Vijesti /
26.11.2018  

Završetak izvršenja pilot presude ESLP u predmetu Ališić – štedišama Glavne podružnice Zagreb isplaćeno 161,9 mio EUR

Od donošenja pilot presude u srpnju 2014. godine od strane Europskog suda za ljudska prava (ESLP) u tzv. predmetu Ališić, veleposlanstvo je kontinuirano obavještavalo javnost o tijeku izvršavanja ove presude. Ovaj put želimo vas upoznati sa stanjem u završetku izvršenja presude.

Fond Republike Slovenije za nasljedstvo je do 31. listopada 2018. godine donio odluku u više od 36.570 zahtjeva štediša za verifikaciju neisplaćenih štednji, od čega se 19.180 slučajeva odnosi na Glavnu podružnicu Zagreb, a 17.390 slučajeva na Glavnu podružnicu Sarajevo. Fond je 18.380 štedišama GP Zagreb izdao informativni izračun i isplatio ukupno 161,9 mio EUR (uz to isplatio je 127,8 mio EUR štedišama GP Sarajevo. Ukupno za GP Zagreb i GP Sarajevo isplaćeno je 289,7 mio EUR). Prigovor na informativni izračun Fondu je podnijelo 186 štediša GP Zagreb. Velika većina prigovora je neosnovana, a odnosi se ili na utvrđenu visinu glavnice na dan 31. prosinca 1991. godine ili na visinu kamata za razdoblje nakon tog datuma.

U ožujku 2018. godine Vijeće Europe donošenjem konačne rezolucije završilo je nadzor  izvršavanja Presude i to u dijelu koji se odnosi na obveze Slovenije prema neisplaćenim vlasnicima starih deviznih štednji u podružnicama bivše Ljubljanske banke u Zagrebu i u Sarajevu. U svojoj odluci Vijeće Europe utvrđuje kako je Slovenija sukladno Europskoj konvenciji za ljudska prava donijela sve potrebne mjere za potpuno izvršenje Presude. Ovaj zaključak predstavlja veliko priznanje za Sloveniju koja je u kratko vrijeme usvojila niz odgovarajućih mjera koje su omogućile potpuno izvršenje Presude.

Europski sud za ljudska prava (ESLP)  u dvije je naknadne odluke raspravljao o mehanizmu kojeg je u svrhu izvršenja presude Ališić uspostavila Slovenija. U predmetu Vehbija HODŽIĆ protiv Slovenije, travanj 2017., br. 3461/08 i u predmetu Stojan ZELJKOVIĆ protiv Slovenije, rujan 2017., br. 33805/17, ESLP procjenjivao je mjere Slovenije u implementaciji pilot presude u predmetu Ališić. Sud je temeljito pregledao zakonski okvir i verifikacijsku shemu donesenu od strane Slovenije. Postupak i uvjete za isplatu stare devizne štednje uspoređivao je sa zahtjevima koji proizlaze iz presude i prakse suda. Uvažio je načelo supsidijarnosti i polja slobodne procijene što države uživaju u izvršavanju presuda međunarodnih sudova i što ostavlja državama određeni manevarski prostor u učinkovitom ukinuću kršenja ljudskih prava. Na temelju analize sud je utvrdio kako Slovenija presudu u predmetu Ališić u cijelosti odgovarajuće izvršava. U tome je posebice naglasio kamate koje su određene slovenskim zakonom. Istaknuo je kako su kamatne stope ispravno određene, unatoč tome što su niže od onih koje su bile određene za slovenske štediše.

Slovenija će i ubuduće nastojati kako bi se nerazmjerni financijski teret, koji je bio Presudom stavljen na Sloveniju, odgovarajuće raspodijelio na sve države nasljednice bivše SFRJ, tim više što je i ESLP u svojoj presudi naveo kako razdioba jamstava bivše SFRJ za devizne štednje između država nasljednica ostaje neriješeno pitanje u okviru nasljedstva.