Veleposlaništvo RS Zagreb /Vijesti /
07.06.2018  

Izjava za javnost – diplomatska nota Slovenije u svezi pitanja prenesenih deviznih štednji u Hrvatskoj

Ljubljana, 5. lipnja 2018. – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) danas je uputilo verbalnu notu Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ljubljani u kojoj je izrazilo zabrinutost zbog posljednje pravomoćne presude u Hrvatskoj (presuda Županijskog suda u Zagrebu od dana 10. travnja 2018.), kojom tuženim strankama Ljubljanskoj banci d.d. Ljubljana (LB) i Novoj Ljubljanskoj banci d.d. (NLB) nalaže solidarnu isplatu glavnice u iznosu od 222.426,39 eur sa zakonski zateznim kamatama i plaćanje troškova postupka.

Radi se o jednom od sudskih postupaka kojeg temeljem punomoći hrvatskog Ministarstva financija vode Zagrebačka banka i Privredna banka Zagreb protiv LB i NLB u svezi tzv. prenesenih deviznih štednji. MVP u noti je ponovno ukazalo na činjenicu kako nastavak ovih postupaka predstavlja kršenje sklopljenih međunarodnih ugovora između država, i to Sporazuma o pitanjima sukcesije i Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske potpisanog u Mokricama dana 11. ožujka 2013. godine. Sporazum o pitanjima sukcesije određuje kako je pitanje jamstava SFRJ za devizne štednje u komercijalnim bankama u državama slijednicama SFRJ pitanje nasljedstva, o kojem moraju države slijednice pregovarati pod pokroviteljstvom Banke za međunarodna poravnanja. Memorandum o suglasnosti ponovo potvrđuje činjenicu kako je pitanje prenesenih deviznih štednji LB u Hrvatskoj pitanje sukcesije, stoga su se obje države obvezale ovo pitanje rješavati sukladno Prilogu C Sporazuma o pitanjima sukcesije. U memorandumu o suglasnosti određeno je također kako će Republika Hrvatska do konačnog rješenja ovog pitanja  osigurati prekid svih sudskih postupaka, koje su pokrenule Zagrebačka banka i Privredna banka Zagreb u svezi prenesenih deviznih štednji. Unatoč ovoj odredbi memoranduma sudski postupci nisu obustavljeni i još uvijek su u tijeku, budući da hrvatska vlada nije osigurala prekid postupaka odnosno nije povukla punomoć bankama za vođenje postupaka protiv LB i NLB.

MVP izrazilo je očekivanje da će se Hrvatska u svezi pitanja prenesenih deviznih štednji ubuduće suzdržati od svih postupanja koja bi bila oprečna Sporazumu o pitanjima sukcesije i Memorandumu o suglasnosti, a posebno da neće dolaziti do prisilne zapljene ili oduzimanja imovine LB ili NLB, jer bi takvo postupanje bilo u suprotnosti s međunarodnim pravom i pravom Europske unije, poštivanju čijeg se Hrvatska obvezala.

MVP je notom također obavijestilo mjerodavna hrvatska tijela kako je Slovenija dana 23. travnja 2018. godine pismeno zatražila Europsku komisiju za medijaciju o predmetnom spornom pitanju obzirom na to da Hrvatska nije odgovorila na više ponuđenih prijedloga Slovenije u svezi nastavka pregovora o sukcesiji, a također nije odgovorila na slovenski prosvjed zbog nastavka sudskih postupaka u Hrvatskoj upućen dana 27. ožujka 2018. godine. MVP u noti je navelo kako očekuje da će Hrvatska inicijativu za medijaciju Europske komisije u svezi prenesenih deviznih štednji prihvatiti.