Veleposlaništvo RS Zagreb /Vijesti /
27.04.2017  

ESLP odlučio: Slovenija u cijelosti odgovarajuće izvršava presudu Ališić

Ljubljana, 27. travnja 2017. – Slovenija pozdravlja danas izdano rješenje Europskog suda za ljudska prava (ESLP) u predmetu Hodžić protiv Slovenije. Sud je ovim predmetom ocjenjivao mjere Slovenije u implementaciji pilot presude u predmetu Ališić, koja se odnosi na devizne štediše LB, te utvrdio kako Slovenija presudu u cijelosti odgovarajuće izvršava.

Sud je u danas izdanom rješenju utvrdio kako Slovenija dosljedno ispunjava svoje obveze iz presude. ESLP je temeljito pregledao zakonski okvir i verifikacijsku shemu donijetu od strane Slovenije. Postupak i uvjete za isplatu stare devizne štednje uspoređivao je sa zahtjevima, koji proizlaze iz presude. Implementaciju je ocjenjivao s vidika kriterija, koji proizlaze iz izreke presude i prakse suda. Uvažio je načelo supsidijarnosti i polja slobodne ocijene kojeg države uživaju u izvršavanju presuda međunarodnih sudova i koje ostavlja državama određeni manevarski prostor u učinkovitom ukinuću kršenja ljudskih prava.

Na temelju analize te uvažavanjem načela sud je utvrdio kako Slovenija presudu u predmetu Ališić u cijelosti odgovarajuće izvršava. U tome je posebice naglasio kamate koje su određene slovenskim zakonom. Istaknuo je kako su kamatne stope ispravno određene, unatoč tome što su niže od onih koje su bile određene za slovenske štediše. Kako za štedišu Hodžića postoji mogućnost predaje zahtjeva za isplatu stare devizne štednje Fondu Republike Slovenije za nasljedstvo, sud je njegovu žalbu odbacilo kao nedopuštenu.

Visoka predstavnica RS za nasljedstvo dr. Ana Polak Petrič: "ESLP odlukom u predmetu Hodžić pozdravlja ukinuće kršenja prava na imovinu štediša podružnica LB u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Uz to upozoravamo da pitanje podjele jamstva (duga) SFRJ za devizne štednje još uvijek nije riješeno.  O ovom pitanju još se moraju države nasljednice bivše SFRJ dogovoriti na temelju Sporazuma o pitanjima nasljedstva. Slovenija će također i dalje ulagati sve napore u uspješan završetak međudržavne tužbe protiv Hrvatske u ESLP u svezi potraživanja LB do hrvatskih poduzeća."

U prošlosti se Slovenija našla na popisu država koje imaju veći broj otvorenih tužbi u ESLP. Već 2016. godine primijećen je vidljiv napredak Slovenije u izvršavanju presuda ESLP, u slučajevima ukinuća sustavnih nedostataka kao što su predmeti Kurić (izbrisani) i Lukenda (sudski zaostaci). Očekujemo kako će pozitivna ocjena ESLP u današnjoj odluci voditi do brisanja više od stotinu tužbi, koje su bile u sudu "zamrznute" na temelju pilot slučaja Ališić. Time će osnažiti ugled Slovenije kao vjerodostojne partnerice  u međunarodnoj zajednici.

Pozadina

Veliki senat ESLP u srpnju 2014. godine pilot presudom u tzv. predmetu Ališić odlučio je o žalbama triju štediša, koji su 2005. godine na ESLP protiv svih nasljednica SFRJ podnijeli žalbu zbog nemogućnosti podizanja svojih deviznih štednji u bivšoj podružnici Ljubljanske banke (LB) u Sarajevu i podružnici beogradske Investbanke u Tuzli. Veliki senat, koji o žalbama nije presuđivao s vidika odgovornosti za jamstva deviznih štednji prema Sporazumu o pitanjima nasljedstva, već isključivo s vidika kršenja ljudskih prava, odlučio je kako su Slovenija i Srbija podnositeljima žalbi – i svima u istom položaju – kršile pravo na zaštitu imovine i pravo na učinkovito pravno sredstvo.

Sud je Sloveniji i Srbiji presudom naredio usvajanje mjera, koje će omogućiti isplatu neisplaćene stare devizne štednje podnositeljima žalbe i svima koji su u istom položaju te pod istim uvjetima pod kojim je bila isplaćena štednja štedišama u ove dvije države. Žalbe drugih štediša u ESLP do konačne odluke suda o prikladnosti izvršenja pilot presude ostale su zamrznute.

Slovenija se ovom presudom doduše ne slaže, jer su joj njome nametnuta nesrazmjerna financijska opterećenja obzirom na druge države nasljednice bivše SFRJ, ali odluku suda poštuje i dosljedno ispunjava svoje obveze.

Zakonom o načinu izvršenja presude ESLP u predmetu Ališić, kojeg je DZ usvojio u lipnju 2015. godine, Slovenija je pravovremeno, u roku koji je odredio ESLP, uspostavila zakonsku osnovu za verifikaciju i isplatu neisplaćenih starih deviznih štednji štedišama LB Glavne podružnice Zagreb i bivše Glavne podružnice Sarajevo.

Postupke verifikacije sukladno navedenom zakonu vodi Fond RS za nasljedstvo, koji je obradom zaprimljenih zahtjeva za verifikaciju neisplaćenih štednji započeo u prosincu 2015. godine (podnošenje zahtjeva moguće je od 1. prosinca 2015. godine), a zahtjeve drugih štediša zaprimat će do 31. prosinca 2017. godine. Odlučivanje o zahtjevima štediša zagrebačke podružnice započelo je odmah, a u slučaju deviznih štednji u bivšoj sarajevskoj podružnici, zbog poteškoća u pristupu dokumentaciji iz arhiva u BiH, tek u listopadu prošle godine.

Fond je do sada zaprimio više od 30.700 zahtjeva za verifikaciju neisplaćenih štednji, od kojih se nešto više od 16.100 odnosi na Glavnu podružnicu Zagreb, a nešto više od 14.600 na Glavnu podružnicu Sarajevo. Fond je odlučio u više od 19.600 slučajeva  i 15.800 korisnicima isplatio više od 164,7 milijuna eura, od čega nešto više od 128,2 milijuna eura 12.400 korisnicima zagrebačke podružnice i nešto više od 36,5 milijuna eura 3400 korisnicima sarajevske podružnice. Fond je samo u 0,8 postotka slučajeva zaprimio prigovore na informativne izračune.