Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
21.07.2014  

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v "primeru Ališić" ne upošteva določb Sporazuma o vprašanjih nasledstva

Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice je 16.7.2014 razsodil o tožbi treh v Nemčiji živečih varčevalcev iz Bosne in Hercegovine  ki so leta 2005 tožili Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Srbijo, Slovenijo in Makedonijo zaradi nezmožnosti dviga svojih deviznih vlog v nekdanji podružnici Ljubljanske banke v Sarajevu in podružnici beograjske Investbanke v Tuzli. V končni pilotni sodbi je razsodil, da sta Slovenija in Srbija tožnikom kršili pravico do varstva premoženja in učinkovitega pravnega sredstva. Skladno z odločitvijo je Slovenija odgovorna za dolg, ki ga ima Ljubljanska banka Sarajevo do varčevalcev.

V enem letu mora Slovenija sprejeti ustrezne ukrepe, vključno z zakonodajnimi spremembami, ki bodo omogočali poplačilo tistih varčevalcev, ki še niso bili poplačani, pod enakimi pogoji kot so veljali za tiste, ki so imeli prihranke v domačih podružnicah. 

Sodba se izrecno ne nanaša na tiste hranilne vloge, ki so v državah že bile poplačane, torej na prenesene vloge na Hrvaškem. Prav tako pa tudi nima vpliva na veljavnost memoranduma o soglasju, ki sta ga predsednika vlade Slovenije in Hrvaške podpisala lani v Mokricah.

V tem trenutku je nemogoče predvideti dejanske in finančne posledice razsodbe ter časovni okvir, v katerem bodo poplačila izvedena, saj je potrebno besedilo sodbe natančno proučiti in ugotoviti možnosti njene implementacije. Implementacija sodbe bo potekala preko mehanizma za nadzor Sveta Evrope.

Slovenija je nad sodbo razočarana, saj le-ta ne upošteva določil Sporazuma o vprašanjih nasledstva, ki še vedno zavezuje države naslednice. Slovenija si je vrsto let prizadevala za nadaljevanje nasledstvenih pogajanj o tem vprašanju, poleg tega pa je že ob osamosvojitvi dosledno uveljavila teritorialno načelo in na svojem ozemlju v celoti poplačala devizne varčevalce nekdanje SFRJ.