Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
14.09.2017  

V Zagrebu obravnava v dveh zadevah proti LB in NLB

Zagreb, 14. september 2017 - Na prvostopenjskem (Občinskem) sodišču v Zagrebu je 13.  septembra 2017 potekala obravnava v dveh pravdnih zadevah, ki ju Zagrebačka banka (ZaBa) in Privredna banka Zagreb vodita proti Ljubljanski banki (LB) in Novi Ljubljanski banki (NLB) v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem.

Postopek v obeh zadevah je bil na podlagi odločitev višjega (Županijskega) sodišča vrnjen v ponovno odločanje z obrazložitvijo, naj se prvostopenjsko sodišče opredeli do vprašanja pravne nadrejenosti Memoranduma o soglasju iz Mokric in ugotovi pravo voljo obeh držav ob sklepanju tega memoranduma. Prvostopenjsko sodišče je sklenilo, da bo o tem odločilo s posebnim sklepom.


Slovenija poudarja, da je memorandum, ki sta ga sklenili Slovenija in Hrvaška 11. marca 2013, mednarodna pogodba, ki neposredno zavezuje sodišča v obeh državah. Memorandum določa, da se rešitev za prenesene devizne vloge LB na Hrvaškem najde na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Priloga C). Hrvaška vlada se je z memorandumom zavezala, da bo do končne razrešitve tega vprašanja zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta jih začeli ZaBa in Privredna Banka Zagreb v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami, in da se z namenom reševanja navedenega vprašanja ne bodo začeli novi sodni ali drugi postopki v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami.

 
Slovenska vlada se je v memorandumu zavezala, da bo po njegovem podpisu pričela s postopkom ratifikacije Pogodbe o pristopu Hrvaške k EU v DZ. Slovenija je svoj del obveznosti izpolnila, Hrvaška ne. Hrvaška želi zaobiti določbe omenjenega memoranduma, s katerimi sta državi uredili nadaljnje reševanje problematike prenesenih deviznih vlog v podružnici LB v Zagrebu, tako, da memorandumu ne priznava statusa mednarodne pogodbe, s ciljem, da onemogoči ustavitev (stay) sodnih postopkov do razrešitve vprašanja v okviru nasledstva, kar je vsekakor v nasprotju z dogovori med državama.


Toženi strani (LB in NLB) sta v zvezi s pravno naravo memoranduma že na glavni obravnavi 22. novembra 2016 prvostopenjskemu sodišču predložili pravni mnenji nemškega strokovnjaka in hrvaške strokovnjakinje za mednarodno pravo. Obe pravni mnenji potrjujeta, da je memorandum mednarodna pogodba, ki neposredno zavezuje domača sodišča v obeh državah. V skladu z napotilom višjega (Županijskega) sodišča se bo o vprašanju pravne narave memoranduma v ponovljenem postopku moralo izreči prvostopenjsko (Občinsko) sodišče.