Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
27.04.2017  

ESČP odločilo: Slovenija v celoti ustrezno izvršuje sodbo Ališić

Ljubljana, 27. april 2017 – Slovenija pozdravlja danes izdan sklep Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Hodžić proti Sloveniji. Sodišče je s to zadevo presojalo ukrepe Slovenije pri implementaciji pilotne sodbe v zadevi Ališić, ki se nanaša na devizne varčevalce LB, in ugotovilo, da Slovenija sodbo v celoti ustrezno izvršuje.

Sodišče je v danes izdanem sklepu ugotovilo, da Slovenija dosledno izpolnjuje svoje obveznosti iz sodbe. ESČP je temeljito pregledalo zakonski okvir in verifikacijsko shemo, ki ju je Slovenija določila. Postopek in pogoje za izplačila starih deviznih vlog je primerjalo z zahtevami, ki izhajajo iz sodbe. Implementacijo je presojalo z vidika kriterijev, ki izhajajo iz izreka sodbe in prakse sodišča. Upoštevalo je načelo subsidiarnosti in polje proste presoje, ki ga države uživajo pri izvrševanju sodb mednarodnih sodišč in ki prepušča državam določen manevrski prostor pri učinkoviti odpravi kršitve človekovih pravic.

Na podlagi analize in ob upoštevanju načel je sodišče ugotovilo, da Slovenija sodbo v zadevi Ališić v celoti ustrezno izvršuje. Pri tem je posebej izpostavilo obresti, ki jih določa slovenski zakon. Poudarilo je, da so obrestne mere pravilno določene, čeprav so nižje od tistih, ki so jih bili deležni slovenski varčevalci. Ker ima varčevalec Hodžić možnost, da zahteva izplačilo stare devizne vloge pri Skladu RS za nasledstvo, je sodišče njegovo pritožbo zavrnilo kot nedopustno.

Visoka predstavnica RS za nasledstvo dr. Ana Polak Petrič: "ESČP z odločitvijo v zadevi Hodžić pozdravlja odpravo kršitve pravice do premoženja varčevalcev podružnic LB na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Ob tem pa opozarjamo, da vprašanje razdelitve jamstva (dolga) SFRJ za devizne vloge še vedno ni rešeno. O tem vprašanju se morajo države naslednice nekdanje SFRJ še dogovoriti na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Prav tako bo Slovenija še naprej vse napore vlagala v uspešen zaključek meddržavne tožbe zoper Hrvaško pred ESČP v zvezi s terjatvami LB do hrvaških podjetij."

V preteklosti se je Slovenija znašla na seznamih držav z večjim številom odprtih tožb pred ESČP. Že v letu 2016 je bil opazen napredek Slovenije pri izvrševanju sodb ESČP, v primerih odprave sistemskih pomanjkljivosti, kot sta zadevi Kurić (izbrisani) in Lukenda (sodni zaostanki). Pričakujemo, da bo pozitivna ocena ESČP v današnji odločitvi vodila do izbrisa več sto tožb, ki so bile pred sodiščem "zamrznjene" na podlagi pilotnega primera Ališić. S tem se bo še okrepil ugled Slovenije kot verodostojne partnerice v mednarodni skupnosti.

Ozadje

Veliki senat ESČP je julija 2014 s pilotno sodbo v t. i. zadevi Ališić odločil o pritožbah treh varčevalcev, ki so leta 2005 na ESČP zoper vse države naslednice SFRJ vložili pritožbo zaradi nezmožnosti dviga svojih deviznih vlog v nekdanji podružnici Ljubljanske banke (LB) v Sarajevu in podružnici beograjske Investbanke v Tuzli. Veliki senat, ki o pritožbah ni presojal z vidika odgovornosti za jamstva deviznih vlog po Sporazumu o vprašanjih nasledstva, temveč izključno z vidika kršitve človekovih pravic, je odločil, da sta Slovenija in Srbija pritožnikom – in vsem v enakem položaju – kršili pravico do varstva premoženja in pravico do učinkovitega pravnega sredstva.

Sodišče je Sloveniji in Srbiji s sodbo naložilo sprejetje ukrepov, ki bodo omogočili poplačilo neizplačanih starih deviznih vlog pritožnikov in vseh v enakem položaju ter pod enakimi pogoji, kot so bili poplačani varčevalci v teh dveh državah. Pritožbe ostalih varčevalcev pred ESČP so ostale do končne odločitve sodišča o ustreznosti izvršitve pilotne sodbe zamrznjene.

Slovenija se s to sodbo sicer ne strinja, saj ji nalaga nesorazmerne finančne obremenitve glede na druge države naslednice po nekdanji SFRJ, vendar odločitev sodišča spoštuje in dosledno izpolnjuje svoje obveznosti.

Z zakonom o načinu izvršitve sodbe ESČP v zadevi Ališić, ki ga je DZ sprejel junija 2015, je Slovenija pravočasno, v roku, ki ga je postavilo ESČP, vzpostavila zakonsko podlago za verifikacijo in izplačila neizplačanih starih deviznih vlog varčevalcem LB Glavne podružnice Zagreb in nekdanje Glavne podružnice Sarajevo.

Postopke verifikacije skladno z omenjenim zakonom vodi Sklad RS za nasledstvo, ki je z obravnavo prejetih zahtevkov za verifikacijo neizplačanih vlog začel decembra 2015 (vlaganje zahtevkov je možno od 1. decembra 2015), zahtevke nekdanjih varčevalcev pa bo sprejemal do 31. decembra 2017. Odločanje o zahtevkih varčevalcev zagrebške podružnice se je začelo takoj, v primeru deviznih vlog v nekdanji sarajevski podružnici pa zaradi težav pri dostopu do dokumentacije iz arhivov v BiH šele oktobra lani.

Sklad je doslej prejel več kot 30.700 zahtev za verifikacijo neizplačanih vlog varčevalcev, pri čemer se prek 16.100 zahtev nanaša na Glavno podružnico Zagreb, prek 14.600 pa na Glavno podružnico Sarajevo. Odločil je v več kot 19.600 primerih in 15.800 upravičencem izplačal več kot 164,7 milijona evrov, od tega dobrih 128,2 milijona evrov 12.400 upravičencem zagrebške podružnice in dobrih 36,5 milijona evrov 3400 upravičencem sarajevske podružnice. Sklad je le v 0,8 odstotka primerih prejel ugovore na informativne izračune.