Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
30.03.2017  

Zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za podporo pobudi za vložitev Predloga zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača

Člani Koordinacijskega odbora Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir so po svojem predstavniku Pintar Emilu Milanu (v nadaljevanju: pobudnik) vložili pobudo za vložitev:

Predloga zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper-Divača

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 31. 3. 2017, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov, pa ponedeljek 29. 5. 2017.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: DRUGI TIR

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko podajo tudi volivci, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini,  in sicer tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom DKP, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje na naslov:

Stanko Štrajn

Andričeva 9

1000 Ljubljana

Volivec, ki je v tujini lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (3. in 4. odstavek 16.b člena ZRLI).

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu bo v razpisanem obdobju mogoče podporo pobudniku za vložitev predloga zakona podati v času uradnih ur veleposlaništva, in sicer ob:

-        ponedeljkih od 9. do 12. ure,

-        sredah od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure,

-        petkih od 9. do 12. ure.

Pooblaščena oseba veleposlaništva bo preverila volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina), zato je tega treba obvezno prinesti s seboj.