Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
25.12.2020  

Od 25.12.2020 zaostreni pogoji vstopa v Slovenijo

Vlada je izdala nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki prične veljati 25.12.2020.

https://www.gov.si/novice/2020-12-23-149-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/


Manj izjem za vstop brez karantene ali negativnega testa


Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli le za sedem izjem, in sicer:


1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C številka 96 z dne 24. 3. 2020, stran 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;
4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 6 urah po vstopu;
5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
7. osebi z diplomatskim potnim listom.

Ne veljajo več izjeme zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, zaradi nujnih poslovnih razlogov, zaradi načrtovanega nujnega zdravstvenega pregleda ali posega, za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, zaradi dostopa do prodajaln ali storitev v sosednji državi. V teh primerih je torej treba imeti negativen test, sicer bo oseba napotena v karanteno.


Kot izjema za vstop brez karantene ostaja predložitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od 24 ur in je opravljen v državah članicah EU oziroma schengenskega območja. Upoštevajo se le testi, opravljeni po metodi PCR.

 

Kontaktne informacije glede postopkov prehajanja državne meje

Za vprašanja glede postopkov prehajanja državne meje je na voljo klicni center za koronavirus Policije, ki je dosegljiv na telefonski številki +386 1 514 70 01 ali elektronskem naslovu info.koronavirus(at)policija.si. 

Podrobnejše  informacije so navedene na spletni strani policije https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa in vladni spletni strani glede koronavirusa: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.