Veleposlaništvo RS Zagreb /Novice /
19.05.2020  

Vstop iz Hrvaške v Slovenijo odslej brez omejitev

Vlada Republike Slovenije se je 18.5.2020 seznanila z epidemiološkim stanjem v Republiki Hrvaški, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje in informacijo o pogovorih med hrvaškim in slovenskim ministrom za notranje zadeve, 16. maja 2020 v Ormožu.

Vlada je določila seznam držav, iz katerih osebe vstopajo vRepubliko Slovenijo v skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20 in 71/20) in na seznam držav uvršča RepublikoHrvaško.

Vlada Republike Slovenije soglaša, da obstoječi dogovori s sosednjimi državami, ki omogočajo prehajanje meje za:
– čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju
v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje
meje kot dnevni delovni migranti,
– čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem
razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za
prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,
– osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na
obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela,
– osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v
Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje,
– osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v
sosednjih državah ali Republiki Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi
dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se
vračajo čez mejo v istem dnevu,

ostanejo v veljavi do sklenitve novih tehničnih dogovorov.